Третій експертний семінар з проектування дієздатної галузі збереження нерухомого культурного надбання в Україні

Третій експертний семінар з проектування дієздатної галузі збереження нерухомого культурного надбання в Україні

Громадська лабораторія "ЧАС НАДБАННЯ", запрошує на ТРЕТІЙ ЕКСПЕРТНИЙ СЕМІНАР з проектування моделі дієздатної галузі збереження культурного надбання 14 червня 2018 року о 14.00!


Серія семінарів ініційована Громадською лабораторією "Час Надбання", Національною спілкою архітекторів України та Інститутом архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ. 

Нагадаємо, що:
МЕТА серії семінарів: 
 опрацювати сучасну дієву модель діяльності зі збереження культурного надбання в Україні у контексті загальносвітових тенденцій шляхом визначення її основних елементів (форм) та введення спадщини в актуальні ситуації сьогодення;
 опрацювати механізми інтегрування цих форм з державними, громадськими та приватними структурами, забезпечених законодавством, гнучкою податковою політикою, прийомами і способами організації діяльності зі збереження надбання на засадах економічного регулювання.
ПРОВІДНІ ЗАВДАННЯ для серії семінарів : 
 обмін пропозиціями щодо формування дієвої моделі галузі;
 окреслення процесів, які визначають суть сфери збереження культурного надбання;
 визначення суб'єктів сфери і особливостей взаємодії між ними, прав та зобов'язань тощо;
 напрацювання дієздатних в існуючому правовому полі алгоритмів діяльності галузі, системи вертикалі підпорядкування та горизонтальних зв'язків місцевих рівнів;
 формування попереднього переліку необхідних законопроектів, норм, порядків та інших підзаконних актів. 

Спільно прийнятим та узгодженим підходом для розв’язання завдань став принцип «правової гільйотини» тобто ігнорування наявного стану недосконалості законодавчої бази, нежиттєздатності існуючої системи.
Керівними принципами роботи над моделлю обрано верховенство цінності культурного надбання, раціональність процесів та процедур, безумовну необхідність актуалізації культурного надбання в сталому розвитку середовища населених місць.

До участі запрошуються фахівці, котрі мають досвід організації й проведення досліджень, науково-проектних робіт, реставраційної діяльності, управління в пам’яткоохоронній сфері, громадської діяльності у сфері збереження культурного надбання.
Результатом активної взаємодії учасників попередніх двох семінарів є безпосереднє опрацювання первинної сітки процесів, які визначають суть сфери збереження культурного надбання та визначення суб'єктів сфери і особливостей взаємодії між ними. 
Зокрема, під час Другого семінару розпочато детальне опрацьовання алгоритмів та пов’язаних з ними процедур щодо публічності в процесах діяльності з Державним реєстром:
 пропозиції (виявлення) об’єкту культурного надбання та реєстрації запиту на розгляд щодо надання статусу;
 прийняття рішення щодо подальших дій з об’єктом;
 встановлення статусу пам’ятки;
 реалізація статусу
 зміни статусу 
 визначення відповідальних сторін та учасників;
 запропонована принципова схема фінансування процесів;
 принципово визначене у процесах пов’язаних з Реєстром місце формування, наповнення та формати реалізації державних (муніципальних) фінансових програм та способи і роль інших джерел фінансування.

Продовження та розвиток цієї роботи чекає на учасників ТРЕТЬОГО ЕКСПЕРТНОГО СЕМІНАРУ.
Чекаємо на Вас 14 червня цього року о 14.00 в Білій залі Будинку архітектора на вул.Б.Грінченка, 7.
Колеги, долучайтесь!

Реєстрація на семінар